YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
   Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü 5442 İl İdaresi Kanununa dayanılarak 14.02.1985 tarih ve 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. maddesi hükümlerine dayanılarak kurulmuş olup, Uzundere İlçesi Hükümet Konağının 2. katında hizmet vermektedir.
   Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür, ve 2 VHKİ olmak üzere toplam 3 personelle hizmet verilmektedir.
 
     Kaymakamlık Makamına gelen tüm evrakların kayıtlarını ve havale işlemlerini yapmak, Kanunla kurulupta İlçede müdürlüğü, şefliği ve memurluğu bulunmayan birimlerin sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.
   Devlet ve vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Devletin vatandaşa olan hizmetlerini ulaştırmak ve vatandaşların dilek ve isteklerinin, ilgili kurumlara ulaşması için sekreter ya hizmetlerini yürütmek ve makam tarafından verilen yazılı ve sözlü tüm emirleri yerine getirmektedir.
   İnsan Hakları Masası Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş olup, İnsan Hakları Komisyonu her ay toplanarak insan hakları ihlalleri ile ilgili başvuruları değerlendirip, 
Valilik Makamına Bildirmektedir.
 
Yazı İşleri müdürlüğü bünyesinde şu bürolar bulunur:
 
  • Yazı İşleri Bürosu
  • Afet ve Acil Durum Bürosu
  • İdare Kurulu Bürosu
  • Özel Kalem Bürosu
  • Hukuk İşleri Bürosu
  • Basın Halkla İlişkiler Bürosu
  • Mahalli İdareler Bürosu
  • Dernekler Bürosu
  • Şehit ve Gazi İşlemleri Bürosu
  • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Bürosu