ULUBAĞ İLKOKULU


 


Kuruluş Tarihi ve kısa tarihçesi

Ulubağ İlkokulu 1957 yılında yapılmış ve o zamandan beri faaliyet göstermektedir. 1980’li yıllarda okul öğrenci sayısı olarak en fazla dönemini yaşamıştır. Ama o dönemden bu döneme köyde yaşanan göçler sebebiyle günümüze kadar öğrenci sayısı azalarak gelmiştir. Okulumuz 2008 yılına kadar 8 yıllık eğitim verirken o yıldan bu yıla kadar ilköğretimin birinci kademesi açık ve birleştirilmiş sınıf olarak devam etmektedir.

Adresi-Telefon ve Faks

Ulubağ Köyü, Uzundere/ERZURUM

Web Sayfası - E-Posta Adresi

976539@meb.k12.tr

A) OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


Öğretim Şekli

Normal

Toplam Derslik Sayısı (Kullanılan, Kullanılmayan)

3

Okulun  Arsa Alanı m²

-

Bina Sayısı ve Kapladığı Alan m²

200 m2

Bahçe Alanı (metre kare)

450  m2

Çevre Düzenlemesi - Bahçe

 Okulumuzun arka ve park tarafındaki bahçe duvarına paralel bir şekilde ağaçlandırma yapılmış ancak okul bahçesinin fiziki durumundan ağaçlandırma yetersizdir.

Okulun Genel Durumu

 

Okulumuzun genel durumu eğitim-öğretim yapmaya uygundur. Herhangi bir problemimiz yoktur.

Tuvaletler ve Diğer Odaların Durumu

Tuvaletler yaz tatili döneminde bakımdan geçirilerek bu eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Okulumuzda bir öğretmenler odası ve bir de müdür odası bulunmaktadır. İki odamızın da durumu iyidir. Ve her ikisinde de çalışır bilgisayar ve yazıcı bulunmaktadır.

Ek Bina İhtiyacı

 Yoktur.

Kat İlavesi Yapma İmkânı

 Gerekli değildir.

Okulun Teknolojik Envanteri
(Bilgisayar,Yazıcı Vb.)

 Okulumuzda çalışır halde bulunan 4 tane bilgisayar, 2 yazıcı, 1 projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Tablo-1: Okul Genel Bilgi Tablosu 
B) ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Öğretim yılı
 
Öğrenci Sayısı
2010-2011 46
2011-2012 52
2013-2014 42
2014-2015 35

Tablo-2: Son 4 Yıla Göre Öğrenci Sayıları

YIL

SINAVA GİREN ÖĞRENCİ SAYISI

YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

Anadolu lisesi

Fen  lisesi

Bursluluğu Kazanan

2009-2010

     

1

2010-2011

11

-

-

-

2011-2012

 4

-

-

-