UZUNDERE  İLÇESİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
Vakıf, 1988 yılında 3294 sayılı kanunla kurulmuş olup, 5 personelle hizmet vermektedir. Vakfın amacı fakru zaruret içinde bulunan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara Mütevelli Heyet Kararı ile yardım yapmaktadır.
Vakfımız Tarafından 2014 Yılında Yapılan Yardım Dökümü
YARDIMIN TÜRÜ
 
KİŞİ SAYISI YARDIM MİKTARI
NAKTİ YARDIM 431 95,555,00TL
NAKTİ GIDA YARDIMI 500 8.600,00 TL
AYNİ GIDA YARDIMI 100 12.038,50 TL
NAKTİ EĞİTİM YARDIMI 269 72.620,00 TL
AYNİ EĞİTİM YARDIMI 274 39.693,00 TL
EV ONARIM YARDIMI 21 37.360,00 TL
EV YAPIM YARDIMI 7 122.500,00 TL
GİYİM YARDIMI 230 22.161,10 TL
EV EŞYASI YARDIMI 40 45.526,86 TL
GENEL TOPLAM 1872 456.054,88 TL
 
 
 
 
 
            
 
 
Vakfımız tarafından 2012 yılında SRAP Proje Koordinasyon Birimine sunulan 4 adet projemiz bulunmakta olup, bunlardan biri onaylanmış olup diğer 3 proje onay beklemektedir.
 


UZUNDERE  İLÇESİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
 
GIDA YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa) 

16 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
2
 
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

 16 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 
 
3
 
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

 
 
4
 
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
5
 
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

 

 
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

16 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
 
6
 
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
 
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
 
16 GÜN
 
7
 
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI 
 
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

 

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
16 GÜN
 
8
 
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge
 
16 GÜN
 
9
 
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2  Başvuru Dilekçesi  

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 

4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
 
7 GÜN
 
16
 
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                       
 
1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

 
 
30 GÜN
 
11
 
PROJE DESTEKLERİ

(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ
 
1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
30 GÜN
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri    : İkinci Müracaat Yeri
İsim :Ali ALTUN İsim :Hacı Arslan UZAN
Unvan:Vakıf Müdürü
Unvan:Uzundere  Kaymakamı
Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı zemin kat.
Adres :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Başkanlığı Halis Özsoy Cad Hükümet Konağı 1. Kat
Tel.: 791 31 43 Tel.: 791 20 04
Faks: 791 31 43 Faks: 791 21 98
E-Posta :uzundere_sydv@hotmail.com E-Posta :uzundere.kaymakamlik@gmail.com