UZUNDERE DOĞA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Derneğin amacı ve bu amaç gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Dernek, derneğin amacı, yöre insanının, doğa gençlik ve spor alanında becerilerini geliştirmek, doğa gençlik ve spor faaliyetlerine katılarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı, vatanını milletini seven nesiller olarak topluma kazandırmak, sportif faaliyetlerle fiziki güç ve yeteneklerini arttırarak sportmenliğe yakışan davranışları geliştirmektir. Ayrıca sportif faaliyetlere katılan geçlerimize genlik ve spor alt yapısını hazırlamak, alanında başarılı olmuş gençleri ödüllendirmek amacı ile kurulmuştur.

SAPACA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ

Derneğin amacı ve bu amaç gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Dernek, sapaca köyünde yetiştirilen meyve sebze seracılık konularında yenilikler üretim ve pazarlamada destek olmak, arıcılığı geliştirme bal festivali yayla şenlikleri düzenleme, alabalık çiftliklerini tanıtarak köyümüzü turizme açmak amacı ile ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, ayrıca köyün maddi yönden kalkınması için sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak amacıyla kurulmuştur.

ERZURUM TURİZM ELÇİLERİ (ERTUEL) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin amacı ve bu amaç gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Dernek, ulusal bölgesel ve yerel turizm faaliyetlerini desteklemek konusunda halkı bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek, ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği halinde ilimizde turizm faaliyetlerini etkinleştirmek ve turizm altyapısını geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

UZUNDERE KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME DERNEĞİ

Derneğin amacı ve bu amaç gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Dernek, yerel ürünlerin, kültür, turizm ve doğal varlıkların arttırılması, korunması, geliştirmesi ve tanıtılması amacı ile kurulmuştur.