UZUNDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

 
 
 
Uzundere Orman İşletme Şefliği Uzundere’de mevcut orman varlığının korunması, geliştirilmesi, mevcut ormanları araştırma suretiyle yeni ormanlar eklenmesi, odun hammadde ihtiyacının karşılanması hizmetleri ve ormancılık tekniğinin icaplarına uygun olarak vazife görmek, orman- halk ilişkilerini sağlıklı kılabilmek üzere 23.04.1994 tarihinde kurulmuştur.(1994 yılı öncesi Oltu orman işletme müdürlüğü Tortum orman işletme şefliği işletme sınırları içerisinde yer almaktadır.)
 
            Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak teşkilatlanmıştır.Toplam 51.581 hektar alanda faaliyetlerini yürütmektedir.
 
            1 Mühendis, 3 orman muhafaza memuru ve 3 işçi ile faaliyetlerini yürütmektedir.