UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ)
1 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması --- ANINDA
2 E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması Form dilekçe 5 GÜN
3 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması Dilekçe 7 GÜN
4 İhtida İşlemleri 1- Dilekçe,  

2- Fotoğraf (4 Adet), 

3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 
1  SAAT
5 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Banka Dekontu 30 DAKİKA
6 Cami Devirleri 1-  Dilekçe 

2-  Caminin isim tutanağı 

3-  Cami devir tutanağı
2 GÜN
7 Cami Dersleri Not: Haftada en az iki saat ders 1 SAAT
8 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni Dilekçe  2 GÜN
9 Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni Dilekçe  5 GÜN
10 Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni. Dilekçe  15 GÜN
11 Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri Dilekçe 7 GÜN
12 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe 

2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
10 DAKİKA
13 Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri  Form dilekçe 10 DAKİKA
 14 Kur'an Kursu Açılışı 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi, 

2- Bina tanıtma formu, 

3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu, 

4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
1 AY
  15 Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır. 1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi  2- Fotoğraf  (3 Adet) 1 HAFTA
 16    Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri Form dilekçe 10 DAKİKA
   17 Hac Ön Kayıt İşlemleri 1-  Form dilekçe, 

2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
30 DAKİKA
  18 Hac Kesin Kayıt İşlemleri İl Müftülüğünce Yapılır 1-  Form dilekçe,

2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,

 3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,

 4-  Pasaport.
30 DAKİKA
19 Umre kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe

2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,

5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,

6-  Aşı kartı,

7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakat name ile taahhütname,

8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
30 DAKİKA
20 Cami Yapımı 1-  Dilekçe

2-  Tasdikli Proje

3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 

4-  Tapu fotokopisi. 

5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
15 GÜN
21 Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri 1-   Keşif Özeti.

2-   İnşaat  Fotoğrafı.

3-   Tapu/Tahsis Belgesi

4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.

5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.

6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
30 GÜN
22 Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri 1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır.

2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 

3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.

5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 

6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.

7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
30 GÜN
23 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması  Dilekçe veya e-posta 15 GÜN

    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri : İlçe Müftülüğü İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık 
İsim : Yakup KOÇHAN                                 İsim : Mehmet Emin TAŞÇI
Unvan : İlçe Müftüsü Unvan : Kaymakam
Adres : Cevrişen Cad.No:9/1 Uzundere Adres :  
Telefon         :  (0442)7912292        Telefon         : (0442)7912004       
Faks : (0442) 791 21 93 Faks :  
e-Posta : uzunderemuftulugu@hotmail.com e-Posta :