HAYAT BOYU ÖĞRENME VE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Merkez Müdürlüğümüz Anayasanın 50.Maddesi ile 27587 Sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca hizmet vermektedir. Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen –koruyan ve geliştiren ; ailesini-vatanını-milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayalı Milli-Demokratik-Laik-Sosyal Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek.
 
      Temel Amacımız:
 
      a-)Beden , zihin , ahlak , ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere ; hür ve bilimsel düşünme gücü , geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişilik ve teşebbüse değer veren , topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı-yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
 
      b-)İlgi , istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi-beceri-davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.
 
                                          
 
 
 
KURUMUN ARAÇ-GEREÇ DURUMU
 
 
 
Hizmet Binası İle İlgili
 
Merkez Müdürlüğümüzün kendine ait hizmet binası mevcut değildir.Ancak; müdürlüğümüz çok yakın zamanda  Uzundere Öğretmenevi zemin katına taşınacaktır.
 
Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
 
 
 
Araç – Gereç Durumu
 
İki adet büro masası, iki adet koltuk, dört adet misafir koltuğu, üç adet ahşap dolap, bir adet sehpa, iki adet etajer, üç adet bilgisayar, iki adet yazıcı ile muhtelif kağıt ürünleri malzemesi mevcuttur.
 
KURUMUN FAALİYETLERİ
 
 
 
2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 34 adet kurs açılmış ve bu kurslara 562 kadın 501 erkek olmak üzere toplam  1063 kişi iştirak etmiştir.
 
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 44 adet kurs açılmış olup bu kurslarda 496 kadın 621 erkek olmak üzere toplam   1117 kişi yer almıştır.Bu kurslarımız halıcılık, Resim ve el sanatları, halk oyunları, okuma-yazma, güreş, taekwando,  SBS, LYS ve DPY alanlarından oluşmaktadır.
2012-2013 Eğitim öğretim yılında 35 adet kurs açılmış olup bu kurslara 226 kadın 269 erkek olmak üzere toplam 495 kişi katılmıştır.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 42 adet kurs açılmış olup bu kurslara 231 kadın 321 erkek olmak üzere toplam 552 kişi katılmıştır.