T.C.

UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI            

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU  

SIRANO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
  1   İlçe Müdürlüğümüz sınırlarında bulunan spor tesislerinde yapılan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası spor müsabakaları.      İlgili Federasyon Başkanlığının organizasyonu, İl Gençlik ve Spor Başkanlığının(Valilik) Oluru ile spor müsabakalarının yapılması. (Bu tür hizmetler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, ilgili Federasyon Başkanlığı ve İl Gençlik ve Spor Başkanlığının(Valilik) Oluru ile gerçekleşmektedir.   Spor Müsabakalarının tamamlanma süresine bağlı
2 İlçe Müdürlüğümüz sınırlarında bulunan spor tesislerinde kulüplerin yaptığı antrenmanlar   İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru. 2 hafta
3 Spor Okullarının Açılması Matbu dilekçe ve eklerinde istenen evraklar.(veli izni, sağlık raporu, fotoğraf, nüf. cüzdan fot.) 1 ay
4 İlçe Müdürlüğümüz sınırlarında bulunan spor tesislerinde spor ile ilgili herhangi bir faaliyet olmadığı taktirde İşletme Yönetmeliği çerçevesinde diğer faaliyetlerin(konser,kongretoplantı,seminer,kurtuluş etkinliği,milli-dini bayram kutlamaları vb.)yapılması.    İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün İşletmeler Şubesine Dilekçe ile başvuru.   10-15 gün
       
  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.   
 İlk Müracaat Yeri        : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü                                     İkinci Müracaat Yeri    : Uzundere Kaymakamlığı 
 İsim                             : Adem UYGUN                                                    İsim                             : Mehmet Emin TAŞÇI 
 Unvan                          : İlçe Müdürü v                                                            Unvan                          : Kaymakam 
 Adres                           : Uzundere Kapalı Spor Salonu                                     Adres                           : Halis Özsoy Caddesi 
No:                                                                    
Tel                               :44279 30 30                                                                   
Tel                               : 447912004 
 Faks                            :442791 30 30                                                               Faks                            : 4427912198 
 E-Posta                    :uzunderegenclikspor@outlook.com                
 E-Posta                       : w.w.w.uzundere.gov.tr